Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Μητρική Στοργή


"Μητρική Στοργή", Γεώργιος Ιακωβίδης (1889)


"Mother and Child", Pablo Picasso (1922)


"The First Step", Pierre Auguste Renoir (1876)


"Mother and Child", Milton Avery (1944)


"Mother and Child", Gustav Klimt (1905)


"Motherhood aka Woman Breastfeeding her Child", Pierre Auguste Renoir (1886)


"Μάνα και Παιδί", Νικόλαoς Γύζης


"Mother and Child", Paul Klee (1938)


"Mother with Child", Fernando Botero (1995)

Δεν υπάρχουν σχόλια: